ใหม่ล่าสุด

ช่วงเวลาการหยุดการดำเนินการ

เวลาที่เล่นวิดีโอ: 2:43 10/18/2021

สมาชิกที่ยกเลิกหรือลาออกจากสมาชิกภาพ จำเป็นต้องหยุดดำเนินการ อย่างน้อย 1 ปี โดยอ้างอิงจาก "ช่วงเวลาหยุดดำเนินการ" ก่อนการกลับมามีส่วนร่วมในธุรกิจอีกครั้ง รวมถึงการเข้ามีส่วนร่วมอีกครั้งภายใต้ผู้สนับสนุนรายใหม่ สำหรับเวิล์ดทีมและตำแหน่งสูงกว่ามีระยะเวลาหยุดดำเนินการ 2 ปี
โภชนาการและวิทยาศาสตร์
ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับ HERBALIFE
ดูทั้งหมด

ใหม่ล่าสุด

เรียงลำดับข้อมูลโดย:

กำลังแสดง {x} ของ {y}