ใหม่ล่าสุด

การขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนจำหน่าย

เวลาที่เล่นวิดีโอ: 1:01 06/21/2019

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้แทนจำหน่ายสร้างความไว้วางใจและให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมด้วยการตอบคำถามให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ Herbalife Nutrition เป็นรปูแบบธุรกิจขายตรงจึงไม่สนับสนุนการขายให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้จำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อ
โภชนาการและวิทยาศาสตร์
ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับ HERBALIFE
ดูทั้งหมด

ใหม่ล่าสุด

เรียงลำดับข้อมูลโดย:

กำลังแสดง {x} ของ {y}