ใหม่ล่าสุด

00336(VO) ตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นกับแรงผลั

เวลาที่เล่นวิดีโอ: 0:50 04/05/2015

มาร์ก ฮิวส์ ผู้ก่อตั้งและผู้ค้าส่งเฮอร์บาไลฟ์, มาร์ก ฮิวส์ การพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างแรงผลักดัน คุณทำงานหนักมากเท่าไร ทีมที่คุณสร้างก็จะใหญ่ตามเท่านั้น และความจูงใจที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยให้คุณพัฒนาได้โดยการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
โภชนาการและวิทยาศาสตร์
ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับ HERBALIFE
ดูทั้งหมด

ใหม่ล่าสุด

เรียงลำดับข้อมูลโดย:

กำลังแสดง {x} ของ {y}