ใหม่ล่าสุด

00117(VO) อย่าใช้เวลามากมายไปกับสิ่งเล็กน้อย

เวลาที่เล่นวิดีโอ: 1:34 04/04/2015

นักปรัชญาธุรกิจระหว่างประเทศ จิม รอห์น นำเสนอข้อความสำคัญเกี่ยวกับการใช้เวลามากมายหมดไปกับการทำสิ่งเล็กๆ สามารถก่ออันตรายต่อความสำเร็จของคุณได้อย่างไร เรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่กี่สิ่งที่จะทำให้เกิดความแตกต่างมากที่สุดในชีวิตของคุณและเปลี่ยนคุณค่าของคุณต่อตลาด
โภชนาการและวิทยาศาสตร์
ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับ HERBALIFE
ดูทั้งหมด

ใหม่ล่าสุด

เรียงลำดับข้อมูลโดย:

กำลังแสดง {x} ของ {y}