ใหม่ล่าสุด

B0102 ประสิทธิผล

เวลาที่เล่นวิดีโอ: 14:34 11/22/2023

นักปรัชญาทางธุรกิจระดับโลก จิม รอห์น พูดเกี่ยวกับความสำคัญของประสิทธิผลของการปฏิบัติในวันนี้ วันพรุ่งนี้ และอีก 20 ปีข้างหน้า การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความรู้สึกนึกคิด และการเปิดโอกาสเพื่อเป็นผู้แนะนำ โดยไม่สำคัญว่าท่านจะอยู่ตำแหน่งใดในอาชีพของท่าน
โภชนาการและวิทยาศาสตร์
ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับ HERBALIFE
ดูทั้งหมด

ใหม่ล่าสุด

เรียงลำดับข้อมูลโดย:

กำลังแสดง {x} ของ {y}