ใหม่ล่าสุด

00200(VO) ความท้าทายของความเป็นผู้นำ

เวลาที่เล่นวิดีโอ: 3:24 04/04/2015

นักปรัชญาธุรกิจระหว่างประเทศ จิม รอห์นนำเสนอมุมมองปัญญาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ความรู้และการฝึกอบรมของเขาจะช่วยให้คุณสัมผัสได้ถึงการดำรงชีวิตของคนจำนวนมากทั้งในทางตรงและทางอ้อม ใช้ข้อความของจิมเพื่อคัดลอกอิทธิพลของคุณไปใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเฮอร์บาไลฟ์
โภชนาการและวิทยาศาสตร์
ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับ HERBALIFE
ดูทั้งหมด

ใหม่ล่าสุด

เรียงลำดับข้อมูลโดย:

กำลังแสดง {x} ของ {y}